استانداردهای گروه تولیدی صنعتی روتن پلاست

DIN 16963-1             DIN 16963-3            DIN 16963-4           DIN 1187

استاندارد13183: استاندارد جوش الکتروفیوژن

استاندارد 1-11233: سامانه لوله گذاری برای کاربرد گازرسانی

استاندارد 11438:لوله های پلاستیکی گرمانرم

استاندارد 11440: سیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد- هوابندی

استاندارد 1-11373: نمادها وعلائم اختصاری

استاندارد5-10237 : پلاستیک ها – تعیین خاکستر- قسمت 5: پلی وینل کلرید

استاندارد10607: لوله های گرمانرم-تعیین انعطاف پذیری حلقوی

استاندارد10608: لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت – تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی

استاندارد10609: لوله های پلی وینیل کلرید سخت – مقاومت در مقابل دی کلرومتان

استاندارد10610: لوله های پلاستیکی گرمانرم-صاف برای انتقال سیالات-ابعاد و رواداری ها

استاندارد 1-12753: سیستمهای لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان

استاندارد 2-12753: سامانه های لوله گذاری لوله های چند لایه برای تاسیسات آب سرد و گرم داخل ساختمان

استاندارد 3-12753: سیستمهای لوله های چند لایه برای لوله کشی آب سرد و گرم داخل ساختمان

استاندارد 12575: سیستمهای لوله کشی برای کاربردهای ثقلی مدفون درخاک-تعیین عدم نشتی محلهای اتصال دارای واشر درزگیر

استاندارد 1-12322: لوله های پلاستيکي گرمانرم براي انتقال سیالات- قطر خارجی اسمی و فشاراسمی

استاندارد 12175: لوله های پلاستیکی وسیستمهای لوله کشی- اتصالات گرمانرم قالب گیری شده به روش تزریق

استاندارد 2-12181: لوله هاواتصالات و سیستمهای مونتاژشده برای انتقال سیالات-تعیین مقاومت درمقابل فشارداخلی

استاندارد 1-7491: درزگیرهای لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب

استاندارد 2-7491: درزگیرهای لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب

استاندارد 3-7491: درزگیرهای لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب

استاندارد 4-7491: درزگیرهای لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب

استاندارد 1-7090: پلاستیک ها-روشهای تعیین چگالی پلاستیک های غیراسفنجی

استاندارد2-6314 :پلاستیکها-سیستمهای لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پروپیلن

استاندارد3-6314 :پلاستیکها-سیستمهای لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پروپیلن

استاندارد5-6314 :پلاستیکها-سیستمهای لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پروپیلن

استاندارد7-6314 :پلاستیکها-سیستمهای لوله کشی آب سرد،گرم و داغ پروپیلن

استاندارد6982 : پلاستيک ها-مواد گرمانرم-تعیین دمای نرمی وایکات (VST)

استاندارد8988 : ماشین های کشاورزی- تجهیزات آبیاری

استاندارد 16376: سامانه های لوله گذاری پلاستیکی- لوله های چند لایه- تعیین استحکام بلند مدت

استاندارد 16039: سامانه های لوله گذاری- اتصالات نرم – استحکام ضربه ای

استاندارد 1-17140: لوله های گرمانرم – تعیین خواص کششی،قسمت اول

استاندارد 2-17140: لوله های گرمانرم – تعیین خواص کششی،قسمت دوم

استاندارد 18648:روشهای اتصال دهی به شیوه جوش لب به لب برای لوله های پلی اتیلن

استاندارد 1-13249: تعیین گرانروی پلیمرهای محلول رقیق

استاندارد 2001: کاربرد روش اتصال لوله و وسائل اتصال p.v.c. با چسب حلال

استاندارد ساخت دستگاه جوش پلی اتیلن

استاندارد : بازرسی جوش لوله

استاندارد جوش پلی اتیلن

استاندارد 2-9116: لوله و اتصالات پلی اتیلن مدفون شده در زیر خاک

استاندارد 3-9116 : لوله و اتصالات پلی اتیلن مدفون شده زیر خاک

استاندارد18781:لوله های کاروگیت تقویت شده با فولاد

استانداردASTM-F 2435-2015 :لوله های کاروگیت تقویت شده با فولاد

استاندارد 14148 : منهول پلی اتیلن

استاندارد ملی 2-14427: فاضلاب و زهکشی تحت فشار

استاندارد F2435-15

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email