لوله کاروگیت

انواع لوله کاروگیت

لوله کاروگیت110:بیشتر مصرف در فاضلاب خانگی و غلاف دور کابل برق

لوله کاروگیت125:بیشتر در فاضلاب خانگی زیر کانیو های شهری و غلاف دور کابل برق

لوله کاروگیت160:در فاضلاب های مجتمع ها و فاضلاب شهری،لوله زهکشی و زیر کانیوهای شهری

لوله کاروگیت 200:پر مصرف ترین سایز لوله کاروگیت جهت فاضلاب رو زهکشی و غلاف دور لوله و کابل

لوله کاروگیت 250:بعد از سایز200جز پر مصرف ترین ها در شبکه فاضلاب و زهکشی

لوله کاروگیت315:استفاده در شبکه های فاضلاب شهری و فاضلاب مجتمع ها و بیمارستان ها و لوله زهکشی

لوله کاروگیت400:برای فاضلاب های شهری و روستایی و هندهول ها و شبکه زهکشی

لوله کاروگیت500:استفاده در فاضلاب های شهری،جمع آوری آبهای سطحی و دریچه های دسترسی ارتفاع و شبکه های زهکشی

لوله کاروگیت600:برای شبکه های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی و منهول مخزن ها و سپتیک تانک های پلی اتیلن و چربیگیر

لوله کاروگیت700:از سایز های کم مصرف کاروگیت استفاده در فاضلاب

لوله کاروگیت800:قابل استفاده در شبکه اصلی فاضلاب و منهول ها و لوله های زهکشی و انتقال آب رودخانه ها بصورت ثقلی

لوله کاروگیت1000:برای شبکه های فاضلاب اصلی و دیواره چاه ها و منهول های دو جداره و انتقال آب بصورت ثقلی

لوله کاروگیت1200:شبکه انتقال فاضلاب شهری و پالایشگاهی،ساخت منهول و مخزن

لوله کاروگیت1400:در ساخت پل ها و شبکه فاضلابی اصلی و منهول و مخزن سازی

لوله کاروگیت1600:جهت استفاده در شبکه فاضلاب،منهول و مخزن سازی،انتقال آب بصورت ثقلی و زیر جاده ها برای رد کردن آب

لوله کاروگیت1800:برای شبکه فاضلاب و مخزن سازی

لوله کاروگیت2000:برای شبکه های فاضلاب و مخزن و انتقال آب رودخانه های بزرگ به صورت ثقلی

لوله کاروگیت2500:بیشتر برای ساخت مخزن های دفنی و سپتیک تانک و چربیگیر مورد استفاده قرار می گیرد

لوله کاروگیت3000:برای انتقال فاضلاب های عظیم و مخزن سازی

Print Friendly, PDF & Email