دستگاه جوش پلی اتیلن دستی

دستگاه جوش پلی اتیلن,دستگاه جوش دستی پلی اتیلن

این دستگاه در دو مدل:M 50R150وM 32R110 و در دو نوع برقی و گازی تولید می شود.باتوجه به طراحی دستگاه امکان استفاده از این نوع دستگاه ها جهت جوش خطوط انتقال آب و فاضلاب-کشاورزی و تعمیر خطوط لوله ها در گریدهای PE100-PE80-Pe63و در فشارهای2تا16بار وجود دارد وزن کلی این دستگاه بین 30تا58کیلوگرم می باشد.

Print Friendly, PDF & Email