لوله زهکش

لوله زهکش

استفاده از لوله زهکش کاروگیت برای جمع آوری آب های سطحی به دلیل طراحی خاص آن که مقاومت استاتیکی و دینامیکی بالاتری در برابر شوک جریان های آب دارند  در حال گسترش است.

این سیستم بر طبق استانداردEN 1433-1187طراحی و ساخته شده است و طبق مستندات قابلیت تحمل پر شدن لوله تا حجم 70% را داراست.

برای استفاده از زهکش به کلکتور قطر لوله ممکن است افزایش یابد.

در ززمان نصب و کارگزاری لوله زهکش شبکه عوامل زیر را می بایست مد نظر داشته باشیم: 1-نصب 2-راه اندازی 3-خصوصیات خاک 4-ریخت شناسی 5-موقعیت شناسی 6-حفر ترانشه با توجه به ابعاد مورد درخواست و شیب 7-ریخته گری بستر بتنی در گودال

مشخصات لوله زهکش

لوله های زهکش از نوع خرطومی و از جنس پلیمر در قطرهای200mm-160mm-125mm-110mmبراساس استاندارد DIN1187آلمان تولید میشوند.

این نوع لوله جهت غلاف کابلهای برق،پروژه های آبیاری و زهکشی مورد استفاده قرار می گیرند.

مزایای لوله زهکش

1)عمر مفید و طولانی نسبت به لوله های سیمانی و سفالی

2)سبک بودن

3)سهولت و سرعت بالا جهت نصب و اجرای پروژه

4)مقاوم در برابر اسیدها و بازها

مشخصات فنی لوله زهکش

مشخصات لوله زهکشتوضیحات :

1-لوله های زهکش تولیدی به صورت کلاف عرضه می شود.

2-لوله ها در 4نوع،ساده-تمام مشبک-نیم مشبک و الیاف دار تولید می شوند.

3-جهت استفاده بهینه از لوله ها می بایست کانالی به اندازه دو برابر قطر لوله ایجاد شده و از سه نوع سنگ دانه ریز،درشت و متوسط جهت زیر و اطراف لوله در نظر گرفته شود.

4-حداقل شیب در نظر گرفته شده35تا40%می باشد.

Print Friendly, PDF & Email