لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن و یا کاروگیت فاضلابی از مواد پلی اتیلنPE80تولید می شود که برای انتقال فاضلاب و زهکشی و انتقال ثقلی سیالات و منهول استفاده می شود.لوله کاروگیت با فشار حلقوی31.5,16و64کیلو نیوتن تولید می گردد که هر کدام از این مقاومت ها بسته به نیاز پروژه مورد استفاده قرار می گیرند.

لوله کاروگیت تحمل فشار داخلی ندارد و حداکثر تحمل فشار داخلی لوله کاروگیت 1.5 بار می باشد که فقط مناسب انتقال سیالات بدون فشار با جریان ثقلی می باشد ولی تحمل فشار بیرونی وارد بر لوله کاروگیت بسیار بالا می باشد و اساس طراحی این لوله ها همین بوده که در صورت دفن در عمق زیاد لوله دچار شکستگی نشده و فاضلاب های شیمیایی و مضر در خاک پخش نگردند.

لوله کاروگیت از سایز 110میلیمتر تا سایز3000میلیمتر تولید میگردد که همین تنوع عمده ترین دلیل جایگزینی لوله کاروگیت فاضلابی با لوله بتنی و لوله فلزی و دیگر لوله ها گردیده است.

Print Friendly, PDF & Email