لوله پلی اتیلن

لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن گروه صنعتی روتن پلاست از مواد HDPEو از نوع PE80وPE100می باشد.لوله های پلی اتیلن جهت مصارف نفت،گاز،آب،فاضلاب شهری و صنعتی به کار می رود.

لوله پلی اتیلن چیست؟,کاربرد لوله پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن در فشارهای2تا32اتمسفر با ضخامت مختلف به نسبت فشار تولید می شوند.لوله های پلی اتیلن روتن پلاست در کلاف های 100متری و در شاخه های6و12متری قابلیت تولید و عرضه را دارند.

لوله های پلی اتیلن جهت مصارف فاضلاب،آبرسانی و گازرسانی کاربرد داشته و نسبت به نوع کاربری مواد آن و فشار تولید تغییر خواهد کرد.

مواد مصرفی لوله های گازرسانی از مواد بروج و سالیک بوده و هرنوع لوله به درخواست بازرس و مشاور پروژه درخواست قابل تغییر خواهد بود.

گروه تولیدی صنعتی روتن پلاست لوله های خود را با آخرین تکنولوژی روز دنیا و با آخرین ماشین آلات تولید و عرضه می نماید.

ماشین آلات اروپایی می توانند در کیفیت لوله نقش بسزایی داشته باشند.

خط هایی که بر روی لوله های پلی اتیلن می باشد به سه دسته تقسیم می شود:

1-لوله پلی اتیلن با خط های زرد که مخصوص خطوط گازرسانی می باشند.

2-لوله پلی اتیلن که با خط آبی می باشند جهت خطوط آب و مایعات سیال می باشد.

3-لوله پلی اتیلن که با خط قرمز می باشند جهت مصارف فاضلاب می باشد.

لوله های پلی اتیلن گروه صنعتی روتن پلاست در کلاف های مخصوص و پالتهای مناسب بسته بندی و جهت انتقال به پروژه حمل می گردند.

لوله های پلی اتیلن جهت اتصال به یکدیگر از اتصالات روزه ای و یا جوش پلی اتیلن(بات فیوژن)استفاده می کنند.جوش لب به لب و یا فیوژنی مناسب ترین گزینه جهت اتصال دو لوله به یک دیگر می باشند.

Print Friendly, PDF & Email