تلفن تماس : 02144106256

لوله پی وی سی زهکش

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۹

لوله زهکش

لوله پی وی سی زهکش

از دیگر محصولات گروه تولیدی روتن پلاست لوله زهکشUPVCمی باشد.لوله های زهکشی به شکل کلاف و خرطومی بوده و به سه نوع مشبک،نیمه مشبک و غیر مشبک تقسیم می شود که طبق سفارش مشتری قابل تغییر می باشد.

زهکشی به معنای مدیریت نگه داشت و دفع آب سطحی و مدیریت سفره آب زیر زمینی در جهت منافع اقتصادی و اجتماعی در کنار حفظ محیط زیست می باشد.

لوله زهکش

با در نظر گرفتن آب و هوای کشور و افزودن مقاومت،سران مصرف این نوع لوله در کشور افزایش یافته است.کلیه محصولات گروه تولیدی روتن پلاست منقوش به مهر استاندارد و نام کارخانه با تضمین کیفیت ۱۰ساله می باشد.لوله هایUPVCزهکش این شرکت براساس استاندارد DIN1187 تولید می گردند.

به علت نادر بودن لوله سوراخ دار پلیمری و تغییرات طول و عرض سوراخ ها،این لوله پر مصرف ترین لوله از نوع پلیمری در سطح جهان می باشد.

جدول ابعاد لوله زهکش

شرح لوله های زهکش روتن پلاست
قطر لوله (میلیمتر) ۲۰۰ ۱۶۰ ۱۲۵ ۱۰۰
تعداد سوراخ در هر ردیف دور لوله ۶ ۶ ۶ ۶
تعداد ردیف سوراخ در یک متر طول ۶۱ ۸۴ ۸۴ ۸۶
تعداد کل سوراخ ها در یک متر طول ۳۶۶ ۵۰۴ ۵۱۶ ۵۱۶
ابعاد سوراخ ها (میلیمتر) ۳/۱*۸ ۳/۱*۵ ۳/۱*۵ ۳/۱*۵
سطح آبکشی هر سوراخ (میلیمتر) ۴/۱۰ ۵/۶ ۵/۶ ۵/۶
سطح آبکشی در یک متر (میلیمتر) ۳۸۰۶ ۳۲۷۶ ۳۳۵۴ ۳۳۵۴

مشتریان برتر