قیمت دستگاه جوش پلی اتیلن

قیمت ها به روز بوده و با نوسانات بازار قابل تغییر می باشد:

رديف کـد کالا شرح کـــــــــــــــالا تیپ معمولی (قیمت به ريال) تیپ صادراتی (قیمت به ريال)
1 32R110H دستگاه 110-32 دستي 17/500/000
2 50R160H دستگاه 160-50دستي(90) 19/500/000
3 50R200H دستگاه 200-50 دستی(90) 25/000/000
4 90R250H دستگاه 250-90 دستی 29/000/000
5 90R315H دستگاه 315-90 دستی 40/000/000 44/000/000
6 50R160F دستگاه روميزي فاضلابي160-50 42/000/000 48/000/000
7 R50NH160 دستگاه نیمه‌هیدرولیک 160-63(50) 38/000/000 40/000/000
8 R200N63 دستگاه نیمه‌هیدرولیک 200-63(50) 40/000/000 50/000/000
9 R250N63 دستگاه نيمه هيدروليک 250-90(63) 50/000/000 60/000/000
10 R315NH90 دستگاه نيمه هيدروليك 315-90 60/000/000 75/000/000
11 R315NH90 دستگاه نيمه هيدروليك 400-200 80/000/000 90/000/000
12 R50H160 دستگاه هیدرولیک 160-50 50/000/000
13 R200H63 دستگاه هيدروليک 200-63(50) 50/000/000 60/000/000
14 R250H90 دستگاه هيدروليک 250-90(63) 60/000/000 70/000/000
15 R315H90 دستگاه هيدروليک 315-90(63) 70/000/000 80/000/000
16 R200H400 دستگاه هيدروليک400-200(160) 95/000/000 11/000/000
17 R250H500 دستگاه هيدروليک 500-315(250) 130/000/000 150/000/000
18 R315H630 دستگاه هيدروليک 630-400(315) 155/000/000 170/000/000
19 R400H800 دستگاه هيدروليک 800-500(400) 380/000/000 480/000/000
20 R500H1000 دستگاه هيدروليک 1000-630(500) 580/000/000
21 R800H1200 دستگاه هيدروليک 1200-710 با جرثقيل 680/000/000


Print Friendly, PDF & Email