تلفن تماس : 02144106256

کاربرد لوله پلی اتیلن در آبرسانی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

لوله پلی اتیلن

کاربرد لوله پلی اتیلن در آبرسانی

لوله های پلی اتیلن در خطوط انتقال آب یکی از بهترین و پر کاربردترین لوله هاست که در سال های گذشته تا به امروز بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.

لوله های پلی اتیلن گروه تولیدی روتن پلاست توسط سه نوع دستگاه جوش بات فیوژن،الکتروفیوژن،اکسترودر با اتصالات جوشی به یکدیگر متصل می شوند یکی از بهترین روش اتصال در خطوط لوله می باشد و زمانی که درست جوشکاری شود نشتی نخواهد داشت.

لوله های پلی اتیلن روتن پلاست به دلیل عدم خوردگی و عدم رسوب گذاری میتواند می تواند هزینه تعمیر و مدیریت تاسیسات شهری را بسیار کاهش دهد.

با توجه به مزایای لوله های پلی اتیلن باعث شده است که پیمانکاران یا مدیران در پروژه های آبرسانی لوله های پلی اتیلن گروه صنعتی روتن پلاست را به جای لوله های بتنی و فلزی جایگزین کنند.

لوله های پلی اتیلن گروه صنعتی روتن پلاست با توجه به اینکه مورد تهاجم میکروارگانیک ها قرار نمیگیرند در سیستم آب شرب استفاده می شود.

مشتریان برتر