تلفن تماس : 02634760901
دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن

روتنگران پارسه تولید کننده لوله کاروگیت – لوله پلی اتیلن – دستگاه جوش لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت

انواع لوله کاروگیت

تاریخ انتشار : 2017/08/20

لوله کاروگیت

انواع لوله کاروگیت

لوله کاروگیت۱۱۰:بیشتر مصرف در فاضلاب خانگی و غلاف دور کابل برق

لوله کاروگیت۱۲۵:بیشتر در فاضلاب خانگی زیر کانیو های شهری و غلاف دور کابل برق

لوله کاروگیت۱۶۰:در فاضلاب های مجتمع ها و فاضلاب شهری،لوله زهکشی و زیر کانیوهای شهری

لوله کاروگیت ۲۰۰:پر مصرف ترین سایز لوله کاروگیت جهت فاضلاب رو زهکشی و غلاف دور لوله و کابل

لوله کاروگیت ۲۵۰:بعد از سایز۲۰۰جز پر مصرف ترین ها در شبکه فاضلاب و زهکشی

لوله کاروگیت۳۱۵:استفاده در شبکه های فاضلاب شهری و فاضلاب مجتمع ها و بیمارستان ها و لوله زهکشی

لوله کاروگیت۴۰۰:برای فاضلاب های شهری و روستایی و هندهول ها و شبکه زهکشی

لوله کاروگیت۵۰۰:استفاده در فاضلاب های شهری،جمع آوری آبهای سطحی و دریچه های دسترسی ارتفاع و شبکه های زهکشی

لوله کاروگیت۶۰۰:برای شبکه های جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی و منهول مخزن ها و سپتیک تانک های پلی اتیلن و چربیگیر

لوله کاروگیت۷۰۰:از سایز های کم مصرف کاروگیت استفاده در فاضلاب

لوله کاروگیت۸۰۰:قابل استفاده در شبکه اصلی فاضلاب و منهول ها و لوله های زهکشی و انتقال آب رودخانه ها بصورت ثقلی

لوله کاروگیت۱۰۰۰:برای شبکه های فاضلاب اصلی و دیواره چاه ها و منهول های دو جداره و انتقال آب بصورت ثقلی

لوله کاروگیت۱۲۰۰:شبکه انتقال فاضلاب شهری و پالایشگاهی،ساخت منهول و مخزن

لوله کاروگیت۱۴۰۰:در ساخت پل ها و شبکه فاضلابی اصلی و منهول و مخزن سازی

لوله کاروگیت۱۶۰۰:جهت استفاده در شبکه فاضلاب،منهول و مخزن سازی،انتقال آب بصورت ثقلی و زیر جاده ها برای رد کردن آب

لوله کاروگیت۱۸۰۰:برای شبکه فاضلاب و مخزن سازی

لوله کاروگیت۲۰۰۰:برای شبکه های فاضلاب و مخزن و انتقال آب رودخانه های بزرگ به صورت ثقلی

لوله کاروگیت۲۵۰۰:بیشتر برای ساخت مخزن های دفنی و سپتیک تانک و چربیگیر مورد استفاده قرار می گیرد

لوله کاروگیت۳۰۰۰:برای انتقال فاضلاب های عظیم و مخزن سازی

مشتریان برتر

حق کپی رایتـ محفوظ استـ. طراحی l پشتیبانی l بهینه سـازی و سئو l قدرتــ گرفتـه از <گـروه انفورماتیک بیتـ>