تلفن تماس : 02634760901
دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن

روتنگران پارسه تولید کننده لوله کاروگیت – لوله پلی اتیلن – دستگاه جوش لوله پلی اتیلن و لوله کاروگیت

لوله پلی اتیلن

تاریخ انتشار : 2017/07/17

لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن گروه صنعتی روتن پلاست از مواد HDPEو از نوع PE80وPE100می باشد.لوله های پلی اتیلن جهت مصارف نفت،گاز،آب،فاضلاب شهری و صنعتی به کار می رود.

لوله پلی اتیلن چیست؟,کاربرد لوله پلی اتیلن,قیمت لوله پلی اتیلن

لوله های پلی اتیلن در فشارهای۲تا۳۲اتمسفر با ضخامت مختلف به نسبت فشار تولید می شوند.لوله های پلی اتیلن روتن پلاست در کلاف های ۱۰۰متری و در شاخه های۶و۱۲متری قابلیت تولید و عرضه را دارند.

لوله های پلی اتیلن جهت مصارف فاضلاب،آبرسانی و گازرسانی کاربرد داشته و نسبت به نوع کاربری مواد آن و فشار تولید تغییر خواهد کرد.

مواد مصرفی لوله های گازرسانی از مواد بروج و سالیک بوده و هرنوع لوله به درخواست بازرس و مشاور پروژه درخواست قابل تغییر خواهد بود.

گروه تولیدی صنعتی روتن پلاست لوله های خود را با آخرین تکنولوژی روز دنیا و با آخرین ماشین آلات تولید و عرضه می نماید.

ماشین آلات اروپایی می توانند در کیفیت لوله نقش بسزایی داشته باشند.

خط هایی که بر روی لوله های پلی اتیلن می باشد به سه دسته تقسیم می شود:

۱-لوله پلی اتیلن با خط های زرد که مخصوص خطوط گازرسانی می باشند.

۲-لوله پلی اتیلن که با خط آبی می باشند جهت خطوط آب و مایعات سیال می باشد.

۳-لوله پلی اتیلن که با خط قرمز می باشند جهت مصارف فاضلاب می باشد.

لوله های پلی اتیلن گروه صنعتی روتن پلاست در کلاف های مخصوص و پالتهای مناسب بسته بندی و جهت انتقال به پروژه حمل می گردند.

لوله های پلی اتیلن جهت اتصال به یکدیگر از اتصالات روزه ای و یا جوش پلی اتیلن(بات فیوژن)استفاده می کنند.جوش لب به لب و یا فیوژنی مناسب ترین گزینه جهت اتصال دو لوله به یک دیگر می باشند.

رده بندیحداقل استحکام لازم(MRS)تنش طراحیPE 100108PE 8086/3تنش طراحی از تقسیم MRS بر ضریب طراحی C=1/25 به دست می آید.

پس از انجام آزمون های فشار روی لوله مطابق با استانداردهای ملی ۱۲۱۸۱-۱ و ۱۲۱۸۱-۲،مواد اولیه باید مطابق با استاندارد ملی INSO20060 ارزیابی شده و تعیین شود.
آزمون های فشار باید حداقل در سه دما،که دو تا از دماها در ۲۰°C و ۸۰°C ثابت و دمای سوم بین ۳۰°C تا ۷۰°C بوده،انجام شود.

استاندارد ملی INSO 17140-3 با عنوان “لوله های گرمانرم-تعیین خواص کششی لوله های پلی اتیلن” روش استاندارد آزمون کشش را توضیح می دهد.

سرعت ورود آب به لوله بر حسب لیتر بر ثانیه با توجه به قطر لوله

قطر اسمی DN سرعت L/S قطر اسمی DN سرعت L/S
زیر ۸۰ ۰/۱۵ ۲۵۰ ۰/۲
۱۰۰ ۰/۳ ۳۰۰ ۰/۳
۱۵۰ ۰/۷ ۴۰۰ ۰/۶
۲۰۰ ۱/۵ ۵۰۰ ۰/۹

در حالت هایی که به دلایل تکنیکی برای مثال فضای لازم جهت تراکم و تجهیزات آزمون،سامانه های نگهدارنده دیواره ترانشه،نصب همزمان لوله های از پیش متصل شده و مهار لوله های همجوار،عرض ترانشه می تواند بزرگتر از حداقل مقدار تعریف شده در جداول بالا باشد.فضای کاری ایجاد شده در کنار لوله و منهول ها،باید در تمام کارها بدون هیچ محدودیتی در دسترس باشند.برای لوله های بزرگتر از ۶۰۰ میلیمتر در ترانشه در صورت نیاز به دستگاه متراکم کننده مکانیکی دستی،فضای کاری X/2 باید حداقل نیم متر باشد. در این مورد حداقل عرض ترانشه باید برابر با OD+1/00باشد.

حداقل عرض ترانشه بسته به ارتفاع ترانشه

ارتفاع ترانشه (متر) حداقل عرض ترانشه(متر)
<1.00 حداقل عرضی نیاز نیست
≥۱٫۰۰≤۱٫۷۵ ۰٫۸۰
>1.75≤۴٫۰۰ ۰٫۹۰
>4.00 ۱٫۰۰
حداکثر ارتفاع ترانشه نگهداری نشده نباید بیش از ۱/۴ متر باشد

مشتریان برتر

حق کپی رایتـ محفوظ استـ. طراحی l پشتیبانی l بهینه سـازی و سئو l قدرتــ گرفتـه از <گـروه انفورماتیک بیتـ>